Przejdź do treści

\\_Tylko_Dobre_Wiadomości_Projekt_InterMedialny_//

    Niniejsza strona jest środkiem wyrazu artystycznego jej twórców. Jako projekt intermedialny, i szerzej, międzymedialny i międzykulturowy, jest obarczona kwestią praw autorskich. Ze wszystkich sił staramy się o transparentość i uczciwość wobec twórców treści, które przytaczamy lub kopiujemy. Najważniejsze – nie przynosi nam to dochodu i tak ma pozostać, przynajmniej w zamyśle!